Stichting

Oudorperhout

De Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Alkmaar/Oudorp. Het gebied heeft sinds 2005 een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora.


Cultuur

De Oudorperhout heeft ook cultuurhistorische waarde. De Munnikenweg met zijn oude kasseien, sinds december 2018 een monument, was al in de vroege middeleeuwen de enige verbinding tussen Alkmaar en West-Friesland. Om deze te beveiligen bouwde graaf Floris V twee dwangburchten: de Middelburcht en de Nieuwburcht, waarvan nu nog de contouren in de Oudorperhout te zien zijn.


Strijkmolens

Ook staan er in het gebied nog 4 strijkmolens: de molens B, C, D en E. Tussen 1627 en 1630 gebouwd om het overtollige water van de Raaksmaatsboezem, afkomstig van de verschillende polders, af te malen op de Schermerboezem.


Recreatie

Verder is er binnen het gebied een volkstuinen complex en een skatebaan. Door Stichting Animo is er een wandeling door het gebied uitgezet. Kortom, er is voor jong en oud iets te beleven in de Oudorperhout.


Visie

Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht.

De visie van Stichting Oudorperhout is dat in stadspark Oudorperhout een evenwichtige verhouding bestaat tussen de natuur-, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden.

Bij velen zijn de waarden en het belang van het gebied bekend en worden breed gedragen. De Oudorperhout is een aantrekkelijk leefgebied voor plant en dier (met name de weidevogels) en een prettige omgeving voor de mens om te recreƫren en te genieten van de unieke natuur, cultuur en historie.


Onze missie is de natuurwaarden in het gebied te behouden, te verrijken en te verzorgen. Ook streven wij naar het in stand houden van de cultuurhistorische, agrarische en recreatieve waarden.


Activiteiten

We organiseren excursies en cursussen. Voor doorgewinterde natuurliefhebbers, voor (groot) ouders die samen met hun kinderen een activiteit in de buitenlucht zoeken, voor mensen die meer betrokkenheid willen met hun leefomgeving; er zijn heel veel redenen om eens met ons mee te gaan op onderzoek in de Oudorperhout!


Volg ons, vind ons leuk, schrijf ons.

Natuurpark

Oudorperhout


Stichting Oudorperhout

Slotlaan 3

1829 BB Oudorp

e-mail: administratie@stichtingoudorperhout.nl