Stichting

Oudorperhout

Stadspark Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Alkmaar/Oudorp. Het is een uniek, midden binnen de stadsgrenzen gelegen gebied met een eigen waterhuishouding, waar in het voorjaar weidevogels als grutto, kievit en tureluur broeden en kruiden als grote ratelaar, koekoeksbloem en rietorchis bloeienCultuur

De Oudorperhout heeft ook cultuurhistorische waarde. De Munnikenweg met zijn oude kasseien, sinds december 2018 een monument, was al in de vroege middeleeuwen de enige verbinding tussen Alkmaar en West-Friesland. Om deze te beveiligen bouwde graaf Floris V twee dwangburchten: de Middelburcht en de Nieuwburcht, waarvan nu nog de contouren in de Oudorperhout te zien zijn.


Strijkmolens

Ook staan er in het gebied nog 4 strijkmolens: de molens B, C, D en E. Tussen 1627 en 1630 gebouwd om het overtollige water van de Raaksmaatsboezem, afkomstig van de verschillende polders, af te malen op de Schermerboezem.


Recreatie

Verder is er binnen het gebied een volkstuinen complex en een skatebaan. Door Stichting Animo is er een wandeling door het gebied uitgezet. Kortom, er is voor jong en oud iets te beleven in de Oudorperhout.


Doelstelling

Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht. De Stichting heeft als doelstelling een evenwichtige verhouding tussen de natuur-, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden te bevorderen, zodat deze waarden en het belang ervan breed bekend zijn en gedragen worden. Zo zal de Oudorperhout een aantrekkelijk leefgebied zijn voor plant en dier (met name de weidevogels) en een prettige omgeving voor de mens om te recreƫren en te genieten van de unieke natuur, cultuur en historie.


Activiteiten

We organiseren excursies en cursussen. Voor natuurliefhebbers, voor (groot) ouders die samen met hun kinderen een activiteit in de buitenlucht zoeken, voor mensen die meer betrokkenheid willen met hun leefomgeving; er zijn heel veel redenen om eens met ons mee te gaan op onderzoek in de Oudorperhout!


Kijk voor onze huidige excursies hier. En kom nog eens terug op onze site, het excursie aanbod wordt regelmatig aangepast.


Volg ons, vind ons leuk, schrijf ons.

Stadspark

Oudorperhout


Stichting Oudorperhout

Slotlaan 3

1829 BB Oudorp

e-mail: administratie@stichtingoudorperhout.nl