Stichting

Oudorperhout

Ons doel

De stichting stelt zich tot doel het natuurpark Oudorperhout zo goed het in haar mogelijkheid ligt te bewaren, te verrijken en te verzorgen.


De Oudorperhout heeft sinds 2005 een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora.

Zo is er langzaam een uniek gebied ontstaan dat zowel een grote natuur- als recreatiewaarde heeft.

De Oudorperhout heeft ook cultuurhistorische waarde. De Munnikenweg met zijn oude kasseien was al in de vroege middeleeuwen de enige verbinding tussen Alkmaar en West-Friesland. Om deze te beveiligen bouwde graaf Floris V er twee dwangburchten waarvan nu nog de contouren te zien zijn.


Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht.


De Stichting streeft naar verbetering van de natuur- en cultuurhistorische waarden in het gebied. Daarvoor voeren wij overleg met overheden, direct belanghebbenden en natuurorganisaties. Verder verzorgen we educatie en promotie, en organiseren we excursies en cursussen. Ook bieden we met vrijwilligers steun bij het beheer van het gebied.De Stichting Oudorperhout is een non-profit organisatie, die de jaarlijkse donaties gebruikt voor het natuurgebied.

Nieuws

Activiteiten

Volg ons, vind ons leuk, schrijf ons.

(placeholder)

Sinds onze oprichting participeren we in activiteiten en organiseren we excursies en cursussen. We hopen zo de interesse en de betrokkenheid van zo veel mogelijk mensen te stimuleren. Voor doorgewinterde natuurliefhebbers, voor (groot) ouders die een activiteit in de buitenlucht zoeken, voor mensen die meer betrokkenheid willen met hun leefomgeving, kortom heel veel redenen om eens met ons mee te gaan op onderzoek in de Oudorperhout!

Hieronder staan onder andere de eerstvolgende gelegenheden om erop uit te gaan.


Natuurpark

Oudorperhout


Terug


Eind februari en de eerste trekvogels komen al terug, behalve de kievit en de grutto ook de grote zilverreiger, roodborsttapuit, graspieper, dodaars, slobeenden en scholeksters.

Natuurwerkdag


Er is weer hard gewerkt zaterdag 2 maart. Enthousiaste vrijwilligers hebben weer wilgen geknot, zwerfvuil verzameld en achtergebleven, gemaaid riet aangepakt.


Meer info.