Het bestuur van de Stichting Oudoperhout
Dirk Barendregt,
bestuurslid
bioloog en educatief
medewerker
Piet van der Linden
beleidszaken en
penningmeester
Tom Kreuning
bestuurslid
Als medeoprichter heeft Hans zich vanaf eind 2010 ingespannen om de stichting op de kaart te zetten. Marjan was ruim vijf jaar de 'rots in de branding' als secretaris. Ook verzorgde zij de nieuwsbrief, die nu helaas niet meer verschijnt.
Beiden zijn in december 2017 teruggetreden. Omdat tot nu toe zich niemand heeft aangemeld hun plaats in te nemen, adviseert Marjan de Stichting zoveel haar tijd dit toelaat.

We hopen echter spoedig vrijwilligers te vinden, die enkele uren per week de functie als voorzitter en secretaris willen vervullen.

De overgebleven bestuursleden Dirk Barendregt, Tom Kreuning en Piet van der Linden zitten dringend verlegen om die nieuwe enthousiaste mensen.

Meer informatie via: info@stichtingoudorperhout.nl.
STICHTING OUDORPERHOUT