Stichting

Oudorperhout

Colofon

Redactie/eigenaar website


Stichting Oudorperhout

Slotlaan 3

1829 BB Oudorp

[E] communicatie@stichtingoudorperhout.nlAlle teksten en afbeeldingen op Stichtingoudorperhout.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door anderen. Staat er een tekst of afbeelding op deze website waarvan verkeerde copyrights worden gebruikt, wil je dit dan melden aan de webredactie? (communicatie@stichtingoudorperhout.nl)De Stichting Oudorperhout biedt geen garanties voor wat betreft de actualiteit, juistheid en/of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie op de website. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele materiële of immateriële schade als gevolg van het wel of niet gebruiken van de verstrekte informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.Bouw/vormgeving websiteDe website is ontworpen en wordt bijgehouden door de webmaster.  Het programma dat wordt gebruikt is Everweb.Bijdragen tekst

     


De auteurs die hebben meegewerkt zijn:


Hans Schouten


Rutger Polder


Marjan Waltman


Dirk Barendregt


Jan Zeegers


Tom Kreuning


Annet OnderwaterBijdragen fotografie

     


Het beeldmateriaal is afkomstig vanWelkom

- Marjan Waltman (Veld met paardenbloemen)

Contact

- Marjan Waltman (Snoeien met de Natuurwerkdag)


Over ons

- Tom van Hemert (Tom van Hemert)

- Marjan Waltman (Dirk Barendregt)


Activiteiten

- Marjan Waltman (Grutto-excursie)


Natuur

- Susan Waltman (Fuut met jongen)


Flora

- Leida van der Woude (Veldbloemen)


Paddenstoelen

- Marjan Waltman (Eikhaas, Zwavelzwam)

- Lia Hendriks (Fluweelpootje)

- Hans Schouten (Parasolzwam, Parelstuifzwam)


Water- en moerasplanten

- Lia Hendriks (Roze waterlelie, Gele lis, Gele plomp, Gewone dotterbloem)


Bomen

- Joan Harmsen (Knotwilgen)

- Lia Hendriks (Esdoorn)


Grassen

Joan Harmsen (Riet)

Paul van Berkum (Gestreepte Witbol)


Struiken

Joan Harmsen (Vlierbloezem)


Kruiden

- Lia Hendriks (Rode klaver en boterbloemen, Akkerdistel, Pinksterbloem, Echte koekoeksbloem, Madeliefjes, Duizendblad))

- Paul van Berkum (Grote ratelaar)

- Annette de Bruijn (Rietorchis)


Fauna

- Paul van Hoof (Watersnuffel)


Vogels

- Peter Schoen (Knobbelzwaan)


Weidevogels

- Anton Kieftenburg (Kievit, Grutto’s, Scholekster, Tureluur)

- Peter Schoen (Grutto’s)

- Molly Hendriks (Tureluur)


Moerasvogels

- Peter Schoen (Waterhoen, Fuut met jongen, Pul van fuut, Slobeend)

- Anton Kieftenburg (Jonge fuut met grote vis, Meerkoet, Blauwe reiger, Fuut)

- Mark de By (Baardman, Kuifeend)

- Hans Schouten (Baardman)

- Paul van Berkum (Knobbelgans, Kuifeend, kuifeenden)


Vogels overig

- Branko Kaandorp (Spreeuwen op wiek)

- Peter Schoen (Boomkruiper, Grote bonte specht, Huismus, Spreeuwenzwerm)


Zoogdieren

- Ria Sundermann (Egel)

- Jelger Herder (Mol)

- Paul van Hoof (Veldmuis, Gewone dwergvleermuis)

- Anton Kieftenburg (Haas)


Vleermuizen

- Paul van Hoof (Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis, Watervleermuis)


Vissen

- Jelger Herder


Insecten

- Marjan Waltman (Grote keizer libel)

- Hans Schouten (Paardenbijter)

- Lia Hendriks (Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Bruine heidelibel, Dagpauwoog, Distelvlinder, Gamma uil, Gehakkelde Aurelia, Goudvenstertje, Grote Wintervlinderrups, Houtpantserjuffers, Kleine vos, Paardenbijterspaar, Perzikkruiduilrups, Roodoogjuffer, Sint Jansvlinder, Vuursteenvlinder, Witvlakvlinderrups, Icarusblauwtje)

- Jeroen de By (Kleine vuurvlinder, Atalanta)

- Wilbert Kerkhof (Gewone oeverlibel, Vroege Glazenmaker, Geelvlek Heidelibel, Glassnijder, Platbuik, Pyjamaschildwants)

- Paul van Hoof (Houtpantsjuffer, Watersnuffel)


Amfibieen

- Jelger Herder


Privacy

- Peter Schoen (Boomkruiper)


Colofon

- Peter Schoen (Gruttopullen)


Disclaimer

- Marjan Waltmen (Kika- vogelexcursie)


Archief

- Marjan Waltman (Waterbeestjesexcursie)


Oprichting Stichting Oudorperhout

- Lia Hendriks (Overig)

- Joan Harmsen (Grote foto)


Lustrum Stichting Oudorperhout

- Joop Schouten (Vlaggetjes in de wiek)

- Marjan Waltman

- Susan Waltman

- Lia Hendriks

- Ans Dé Pauli

- Bea Bok

- Molly Hendriks

- Tom Kreuning


Monumentenstatus Munnikenweg

- Hans Mannes

- Nick Groesbeek

- Tom van Hemert


Groen Lintje 2016

- Marjan Waltman


Plaatsing Informatiebord

Marjan Waltman

Lia Hendriks

Ans Dé Pauli


Waterbeestjes bekijken

Marjan Waltman


Insekten Excursies

Marjan Waltman


Vogel Excursies

Marjan Waltman


Natuurwerkdag

Marjan Waltman


Nationale Molendag

Marjan Waltman

Joan Harmsen


Open Monumentendag

Joan Harmsen