Stichting

Oudorperhout

Steun

de

Stichting Oudorperhout

Wilt u donateur worden van de Stichting Oudorperhout, dan kan dit door een bericht te sturen naar:


administratie@stichtingoudorperhout.nlen tevens € 10,- over te maken op bankrekeningnummer:


IBAN: NL75TRIO0212397842


ten name van Stichting Oudorperhout. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven en wij houden u tevens op de hoogte van activiteiten en excursies.

Als donateur

Wilt u ons helpen met hand-en-spandiensten? Bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen, uw foto's beschikbaar stellen of uw expertise in natuur of cultuur delen met een groep geïnteresseerden, zoek dan contact via:


communicatie@stichtingoudorperhout.nl

Als vrijwilliger

Wil jij ons helpen als:

Activiteitencoördinator (m/v)

Ben jij iemand die:

     •     Het leuk vindt om activiteiten te bedenken en te organiseren die gericht zijn op bijvoorbeeld de natuur en de Oudorperhout en geschikt zijn voor de gebruikers van het stadspark in wisselende leeftijdscategorieën;

     •     Graag mogelijkheden tot samenwerking onderzoekt met de organisatie van andere evenementen in Oudorp en de omgeving van de Oudorperhout om de bekendheid van de stichting te vergroten


Wij zoeken ook een:

Medewerker communicatie (m/v)

Iemand die:

•     Het leuk vindt om Facebook en Instagram op een creatieve manier te gebruiken;

•     Met ons mee wil denken over hoe we de communicatie naar de donateurs en de diverse doelgroepen kunnen verbeteren;

•     Samen met andere bestuurders en medewerkers van de stichting inhoudelijk wil werken aan nieuwsbrieven, blogs, posts en andere aankondigingen;


Wij bieden leuk vrijwilligerswerk, samen met andere zeer gemotiveerde vrijwilligers. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Iedereen binnen de Stichting Oudorperhout werkt als vrijwilliger.

Eén van onze doelstelling is om ook jonge mensen te interesseren voor de natuur en cultuur in de Oudorperhout. Daarom nodigen we met name jonge mensen uit om te reageren op deze functies.

Ben jij geïnteresseerd en wil je ons te helpen, stuur dan je reactie met een korte motivatie en omschrijving van je ervaring, bij voorkeur vóór 15 oktober, naar Tom van Hemert (secretaris): administratie@stichtingoudorperhout.nl. Je kunt bij hem ook met vragen over deze vacatures terecht.