Stichting

Oudorperhout

Steun

de

Stichting Oudorperhout

Wilt u donateur worden van de Stichting Oudorperhout, dan kan dit door een bericht te sturen naar:


administratie@stichtingoudorperhout.nlen tevens € 10,- over te maken op bankrekeningnummer:


IBAN: NL75TRIO0212397842


ten name van Stichting Oudorperhout. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven en wij houden u tevens op de hoogte van activiteiten en excursies.

Als donateur

Wilt u ons helpen met hand-en-spandiensten? Bijvoorbeeld zwerfvuil opruimen, uw foto's beschikbaar stellen of uw expertise in natuur of cultuur delen met een groep geïnteresseerden, zoek dan contact via:


communicatie@stichtingoudorperhout.nl

Als vrijwilliger

Wij zijn op zoek naar een

Activiteitencoördinator

Iemand die

     •     activiteiten bedenkt en organiseert, die in lijn zijn met de doelstelling van de Stichting Oudorperhout. Je kan denken aan bijvoorbeeld voorlichting en uitleg over het gebied aan verschillende gebruikers, waaronder ook kinderen. Ook het organiseren van activiteiten met betrekking tot de zorg voor het gebied, zoals natuurwerkdagen organiseren. De activiteiten worden ingepland in ons jaarplan.

     •     mogelijkheden onderzoekt om als Stichting Oudorperhout aan te haken bij bestaande evenementen zoals Burendag, Plus Wandelvierdaagse, Wielerronde, Pinksterrun.

     •     overlegt met het bestuur over de te organiseren activiteiten, benodigde begeleiders zoekt en de financiële afwikkeling in de gaten houdt

Wij bieden een leuke functie, samen met andere gemotiveerde vrijwilligers. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Iedereen binnen de Stichting Oudorperhout werkt als vrijwilliger. Eén van onze doelstelling is jonge mensen te interesseren voor de natuur en cultuur in de Oudorperhout. Daarom nodigen we met name jonge mensen uit om te reageren op deze functie.

Wil je ons helpen, stuur dan je reactie met een korte motivatie en omschrijving van je ervaring, bij voorkeur voor 1 augustus, naar Tom van Hemert (secretaris): tom.vanhemert@stichtingoudorperhout.nl. Inlichtingen kan je ook bij hem inwinnen.


Als activiteitencoördinator