Stadspark Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Oudorp.

De Stichting Oudorperhout bestaat sinds 2011 en heeft als doel dat in dit unieke gebied een evenwichtige verhouding tussen de natuur, cultuurhistorische, recreatieve en agrarische waarden bestaat. Hiertoe organiseren wij excursies, evenementen en bijeenkomsten om de verschillende gebruikers (waaronder vogelaars, sporters en wandelaars) van het gebied zo goed mogelijk van dienst te zijn. De Stichting heeft momenteel ongeveer 150 donateurs. Overige inkomsten verkrijgen wij uit het geven van excursies en andere activiteiten.

Wij zijn dringend op zoek zijn naar een

Penningmeester

Je taken zijn:

     •     Het inhoudelijk beleid (beleidsplannen) vertalen naar financieel beleid

     •     De financiële administratie van de Stichting voeren

     •     Opstellen van de begroting en jaarverslag

     •     Rapporteren van de financiële situatie tijdens bestuursvergaderingen (vier keer per jaar)

Wij bieden een leuke bestuursfunctie, samen met andere vrijwilligers die zeer gemotiveerd zijn. Er is volop ruimte voor eigen inbreng. Iedereen binnen de Stichting Oudorperhout werkt als vrijwilliger.

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar in de Oever in Oudorp. We schatten in dat deze functie in totaal zo’n 4 uur per maand in beslag zal nemen.

Wil je ons helpen, stuur dan je reactie met een korte motivatie en omschrijving van je ervaring, bij voorkeur voor 15 juli, naar:

administratie@stichtingoudorperhout.nl

Inlichtingen kan je inwinnen bij Tom van Hemert (secretaris) op hetzelfde e-mail adres.


Als bestuurlid


Stichting

Oudorperhout

Steun

de

Stichting Oudorperhout

Wilt u donateur worden van de Stichting Oudorperhout, dan kan dit door een bericht te sturen naar:


administratie@stichtingoudorperhout.nlen tevens € 10,- over te maken op bankrekeningnummer:


IBAN: NL75TRIO0212397842


ten name van Stichting Oudorperhout. U ontvangt dan onze nieuwsbrieven en wij houden u tevens op de hoogte van activiteiten en excursies.

Als donateur