Stichting

Oudorperhout

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Stichting Oudorperhout. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van achtergronddocumenten. De informatie op deze site is niet uitputtend.

Ondanks onze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte wilt stellen door een e-mail te sturen naar communicatie@stichtingoudorperhout.nl .


Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die Stichting Oudorperhout ontvangt naar aanleiding van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen als bedoeld door Stichting Oudorperhout gebruikt worden zonder dat daar toestemming voor nodig is.


Stichting Oudorperhout behoudt zich het recht voor de informatie op de website te herzien zonder aankondiging. 


In geen enkel geval is Stichting Oudorperhout aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website