doelstelling
De stichting stelt zich tot doel het natuurpark Oudorperhout zo goed het in haar mogelijkheid ligt te bewaren, te verrijken en te verzorgen. Verder verbetering van de natuur- en cultuurhistorische waarden in het gebied. Daarvoor voert zij overleg met overheden, direct belanghebbenden en natuurorganisaties, verzorgt zij educatie en promotie, organiseert excursies en cursussen. Ook biedt zij met vrijwilligers steun bij het beheer van het gebied.

De Oudorperhout heeft sinds 2005 een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora.
Zo is er langzaam een uniek gebied ontstaan dat zowel een grote natuur- als recreatiewaarde heeft.
De Oudorperhout heeft ook cultuurhistorische waarde. De Munnikenweg met zijn oude kasseien was al in de vroege middeleeuwen de enige verbinding tussen Alkmaar en West-Friesland. Om deze te beveiligen bouwde graaf Floris V er twee dwangburchten waarvan nu nog de contouren zijn te zien.

Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht. De Stichting Oudorperhout is een non-profit organisatie, die de jaarlijkse donaties gebruikt voor het natuurgebied.

STICHTING OUDORPERHOUT