We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Rutger Polder
Secretaris ANIMO (stichting Alkmaarse Natuur- en Milieu Organisaties)
Per adres Wilhelminalaan 15
1815 JD Alkmaar
06-23181433
06-48433264 (coördinator)
animo@stichting-animo.nl <mailto:animo@stichtinganimo.nl>
1815jk232@hetnet.nl <mailto:1815jk232@hetnet.nl>
http://animo-alkmaar.nl/
k.v.k. 41241845
IBAN: NL ING 7659863Beste donateurs, vrienden, sympathisanten en belangstellenden,

Na de aanbieding van de petitie tegen de weidevogelsterfte in de Oudorperhout hebben wij niet stilgezeten. Er is van alles gebeurd en het belangrijkste is de motie van de gemeenteraad om een proef te doen met een hoger waterpeil. Helaas blijkt het college niet bereid om deze proef uit te voeren.
Dit kregen de bestuursleden van ANIMO (stichting Alkmaarse Natuur- en Milieu Organisaties), Stichting Oudorperhout en hun adviseurs tijdens een overleg met de wethouder en ambtenaren van Stadswerk072 te horen. Uiteraard zijn we het daar niet mee eens.
Het is ook voor ons nogal wat om tegen een collegebesluit in te gaan. Om te proberen het plan voor de weidevogels te redden is er een kerngroep en een adviesgroep opgericht.
In de kerngroep zitten Rob Struyk van Vogelwerkgroep Alkmaar e.o., Rutger Polder namens ANIMO, en Piet van Waveren en Hans Schouten van Stichting Oudorperhout.
Rob Struyk is het contact met onze adviseurs Peter Stoop van de KNNV, Hans Mannes van de weidevogelbescherming en Jan van der Geld en Ton Pieters als onafhankelijke weidevogelexperts.

Het eerste wat we nu doen is een brief sturen naar het College en de gemeenteraad met daarin:
een rapport waaruit blijkt dat  de maatregelen die de gemeente wil nemen niet productief zijn voor weidevogels, en
een rapport waarin de effecten van een beperkt gebied met verhoogde waterstand op de waterberging worden geanalyseerd

Met andere woorden: wij adviseren het college en de gemeenteraad. 
De brief en de rapportages zijn te vinden op deze website en de website van ANIMO.
STICHTING OUDORPERHOUT