Molen B

Molen B (1630) wordt bewoond door de fam.Groot. De molen werd betrokken na de tweede wereldoorlog. Er was in Alkmaar grote woningnood. Arie was de gelukkige:
hij mocht molen B betrekken met vrouw Linie.
Mede door de grote inzet van de molenaar is de molen goed onderhouden. De molen staat altijd keurig in de teer. Zijn groenten teelt Arie op aloude wijze. De windvang is erg in gevaar.

In de omgeving van molen B moeten er bomen en hoog gewas gekapt worden. In 2000 is de molen overgedragen aan de stichting.

De molen is te bezoeken op afspraak.

Molenaar: A.Groot
Molenkade 6    

1823 DE Oudorp
Tel.: 072-5110566
STICHTING OUDORPERHOUT