De Oudorperhout is niet alleen uniek vanwege zijn weidevogels, er groeien ook veel bijzondere planten. Dit komt deels omdat de oude structuur en het landschap waarin flora en fauna van oudsher hun territorium vonden, bewaard is gebleven, en deels omdat er meer en meer bloemrijk hooilandbeheer wordt uitgevoerd zoals dat vroeger ook gebeurde. De gepachte gebieden zijn nog niet bijzonder rijk aan plantensoorten behalve aan de slootkanten.

Scherpe boterbloem, grote ratelaar en rietorchis komen algemeen voor. De bermen van de wandelpaden en het centrale middengedeelte waarvan halverwege de jaren 90 de voedselrijke toplaag is afgegraven is veel gevarieerder. Naast mei-orchis en rietorchis zijn ook ratelaar, smalle weegbree, echte koekoeksbloem, kamgras en vele andere soorten te vinden en bieden tijdens de bloei een overdaad aan insecten voor de jonge weidevogels. Dit middengedeelte wordt door de gemeente Alkmaar beheerd door aan het eind van de zomer te maaien en het hooi af te voeren.

De smalle slootjes en oevers groeien vol kikkerbeet, waterweegbree, gele lis, zwanenbloem en watergentiaan. Een ideale situatie voor o.a. libellen en amfibieƫn. In de rietzones kun je het vlindervriendelijke koninginnekruid vinden; ook hier en daar valeriaan en de zeldzame grote boterbloem.

Rutger Polder
PLANTEN IN DE OUDORPERHOUT
hier kunt u een lijst downloaden met alle planten, die in de Oudorperhout groeien:
planten_Oudorperhout.pdf
STICHTING OUDORPERHOUT