Stichting

Oudorperhout

Privacy

De stichting Oudorperhout verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring lees je wat we met je gegevens doen.


Toepasselijkheid


Deze privacyverklaring van toepassing op de Stichting Oudorperhout statutair gevestigd te Alkmaar op De Vuijk 14, 1829 AR .

Deze verklaring is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens, zowel online als offline. Hij gaat over de verwerking van gegevens die je ons zelf ter beschikking stelt (bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), maar ook over gegevens die we registreren zonder jouw medeweten, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt.


Gegevens die we opslaan


Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

NAWTE (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, e-mailadres)

Financiële gegevens (IBAN, machtigingsnummer, gifthistorie, manier van betalen)

Identificatiegegevens (indien nodig bijv. BSN-nummer voor periodieke schenkingen)

Persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum)


Hoe we je informeren over producten en diensten


Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws en onze (nieuwe) producten en diensten via alle gangbare media: bijvoorbeeld per post, per e-mail, per digitale nieuwsbrief en formulieren, via sociale media of per telefoon.


Doeleinden van gegevensverwerking


De Stichting Oudorperhout verzamelt persoonsgegevens op diverse manieren. Het belangrijkste is onze administratie voor donateurs en relaties. Hierin houden we bij wie onze donateurs zijn, waar ze wonen en hun financiële gegevens. Daarnaast registreren we in dit systeem de gegevens van onze vrijwilligers en onze zakelijke relaties. We registreren in dit systeem ook onze nieuwsbriefabonnees. Deze gegevens gebruiken wij voor de administratie van het donateurschap, maar ook om je te informeren over onze activiteiten, de behaalde resultaten en voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, zoals een giftverzoek. Ook bewaren we gegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Informatie over gegevensverwerking


De Stichting Oudorperhout informeert je over de gegevensverwerking wanneer je donateur wordt of een donatie geeft, of wanneer je ons op een andere manier je gegevens toevertrouwt. Als je donateur wordt, dan moeten we om fiscale redenen je gegevens bewaren tot zeven jaar na het einde van je donateurschap. Als je abonnee wordt van een nieuwsbrief of vrijwilliger wordt, dan bewaren we je gegevens tot je je weer uitschrijft. Voor overige formulieren hanteren we een bewaartermijn van een half jaar, tenzij anders aangegeven.


Beveiliging en uitwisseling


De Stichting Oudorperhout zorgt voor een passende beveiliging van je gegevens, in lijn met de geldende wettelijke eisen. Alleen medewerkers die vanuit hun functie je gegevens nodig hebben, hebben toegang tot de administratie. Allen hebben een geheimhoudingsplicht.

De Stichting Oudorperhout maakt gebruik van diverse leveranciers (verwerkers) voor de verwerking van je persoonsgegevens:

De website is gebouwd en wordt onderhouden door eigen vrijwilligers.

De website wordt gehost door Robohost

De ledenadministratie wordt bijgehouden in een Excel-bestand door de secretaris.

Digitale nieuwsbrieven worden verzonden via LaPosta

Reguliere post verzenden we via PostNL


Alle leveranciers die persoonsgegevens verwerken moeten verplicht een verwerkersovereenkomst ondertekenen die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Alleen als de Stichting Oudorperhout hier wettelijk toe wordt verplicht delen we gegevens met toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten.


Jouw rechten


Je kunt onze donateursadministratie altijd vragen welke gegevens we van je hebben. Als die gegevens niet juist zijn, dan zullen we die op jouw verzoek corrigeren. Bij twijfel kunnen we hierbij om (een kopie van) je legitimatie vragen.

Je kunt bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Mail naar communicatie@stichtingoudorperhout,nl . We zullen je dan niet meer benaderen voor marketingdoeleinden.

Wanneer je je donateurschap beëindigt moeten we door de fiscale bewaarplicht je gegevens nog zeven jaar bewaren. Daarna worden je gegevens alleen nog geanonimiseerd gebruikt voor statistieken.Wijziging van deze verklaring


De Stichting Oudorperhout kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging altijd wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd. We raden je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken.


Contact


Voor vragen over inzage en wijziging van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze donateursadministratie administratie@stichtingoudorperhout.nl. Voor een verzoek tot verwijdering en alle overige vragen kun je ook mailen met administratie@stichtingoudorperhout.nl.