Vissen

Je krijgt ze op een wandeling in onze Hout niet vaak te zien, de vissen. En toch zitten er heel veel. Soorten en aantallen. Dat merk je als je eens met een karpervisser praat. Die kan je alles vertellen over karper, brasem en voorn. We weten het tamelijk nauwkeurig door de schepnetvisserij die we al twee keer hebben uitgevoerd met stichting RAVON (onderzoeks- en kennisorganisatie voor reptielen, amfibieƫn en vissen) en het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid). Er bleken nogal wat gevinde en geschubde rakkers in onze wateren rond te zwemmen. De roofvissen snoek en baars, belangrijk voor een gezonde visstand, als toppredatoren onmisbaar in de voedselkringloop van het water. Ruis- en blankvoorn. Veel zeelt, driedoornige stekelbaars en de zeldzame rivierdonderpad in de stenen van de molengang bij Molen C. Speltaas: eerstejaars vis, moeilijk op naam te brengen.

Vissen spelen een belangrijke rol in de voedselketen van onze polder. Niet alleen in het water maar ook daarbuiten. Denk maar aan de aalscholver en de fuut, echte viseters die we regelmatig zien vissen zonder net of hengel. Ook reigers werken graag een vers levend visje weg. Je ziet de staart dan uit de snavel hangen als de vis wat groot is uitgevallen. De zeldzame kleine modderkruiper en het bittervoorntje zijn in ons type water te verwachten maar we hebben ze nog niet gevonden.

Dirk Barendregt
De onderstaande foto's zijn genomen door Jelger Herder
STICHTING OUDORPERHOUT