De meeste natuurliefhebbende Oudorpers kennen alleen de dieren van het Dorp en de Oudorperhout van overdag. Het weidegedeelte met zijn grutto, tureluur en andere vogels. Of de haas. Het Dorp met meeuwen, een enkele boomvalk en natuurlijk de kauw. Maar wat er zich ’s avonds en ’s nachts afspeelt, is slechts een enkeling bekend maar tenminste zo bijzonder als de natuur overdag.

Stelt u voor, een tafereel, een half uur voor zonsondergang. Een groepje belangstellende natuurliefhebbers wachtend voor de Oudorpse pastorie van de Sint Laurenskerk. Ze krijgen uitleg over de werking van de vleermuisdetector, een apparaat dat het ultrasone geluid van vleermuizen, dat wij niet kunnen horen, omzet in voor een mens hoorbaar geluid. Elke vleermuissoort heeft zijn eigen typische geluidspatroon en is daaraan meestal te herkennen. De wachtenden horen daar de Rosse vleermuis die hoogvliegend in de buurt van de Saturnusweg foerageert. Zelfs als het nog redelijk licht is. Ze kunnen hem zien.

Dan gaan ze de tuin van de pastoor in. Een Gewone dwergvleermuis laat zich horen en even later zien ze hem fladderen. Of is het de Ruige dwerg? Even nog goed luisteren. Een vrouwtje Ruige is het in ieder geval niet want die zijn al op weg naar de Baltische republieken om daar aan de Oostzee hun jong te krijgen en te zogen. Even later horen ze de tapdans van de Laatvlieger, de grootste vleermuis in Oudorp. Die zijn nog goed te zien tegen de al donker wordende lucht. Als kleine bommenwerpers jagen ze over de excursiehoofden op de grote insecten.
Na een korte wandeling over de Herenweg komt het gezelschap in de Oudorperhout. Ze zijn op weg naar het brede water achter de Oldeburgh aan de rand van de O’ Hout. Als er geen kroos op het water ligt, zijn er vast Watervleermuizen. Als ze hun tikgeluid bij 35 kHz laten horen worden de zaklampen aangedaan en zien ze de dieren vlak boven het water op insecten jagen. Hebben ze er nog geen genoeg van dan lopen ze naar de eerste molen en gaan daar rustig zitten. Misschien hebben ze geduld en geluk en komt de Meervleermuis langs, snel vlak boven het water van de Omval vliegend. Op weg naar zijn voedsel.

Dan gaan de mensen naar huis, voldaan en rozig. De vleermuizen blijven en eten hun buikjes vol en rond. De zevende Oudorper vleermuis, de Grootoor zullen ze wel niet gehoord hebben. Die heeft vandaag misschien weer op de zolder van de kerk gepoept. Ze krijgen hem nog wel een keer.
Hoezo: ’s nacht is er in Oudorp niks te beleven?

Dirk Barendregt
STICHTING OUDORPERHOUT