Stichting

Oudorperhout

Vogelexcursie 22 april 9.00 uur

Het is weer tijd om met de deskundige vogelaar Hans Schouten op pad te gaan in de Oudorperhout. Er zijn al weer heel wat soorten vogels te zien en te horen zoals grutto, kievit  en tureluur.

De grutto, de koning van de weide is weer veilig terug van de lange reis uit Senegal of Portugal. Ze zitten op eieren of scharrelen met pullen door het gras.

Kieviten buitelen door de lucht als ze niet op hun eieren zitten en proberen meeuwen en kraaien te verjagen. Die hebben wel trek in een ei of malse pul.

Bij de rietkragen van de grote plas zijn foeragerende tureluurs te zien en te horen. Kleine vogels die beestjes uit de bodem halen in het moeras aan de zijkant.

Als we heel veel geluk hebben, zien of horen we watersnippen opvliegen uit het riet. Ganzen zijn er in overvloed. Ook meeuwen en meerkoeten. Kleine rietvogels zoals de kleine karekiet en rietzanger laten zich horen, meestal niet zien.

Er is dus volop vogelleven in de lentesfeer van de polder. Laten we hopen dat het droog blijft! Neem een kijker en een fototoestel (telefoon) mee.


Vrienden van de Stichting Oudorperhout kosteloos, overigen 3 euro.


Opgeven bij dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl