De Oudorperhout

Stadspark Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Alkmaar/Oudorp. Het is een uniek, midden binnen de stadsgrenzen gelegen gebied. In het voorjaar broeden er weidevogels als grutto, kievit en tureluur en bloeien er planten als grote ratelaar, koekoeksbloem en rietorchis. Het gebied heeft sinds 2005 een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora. Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht.

Inschrijfformulier Nieuwsbrief

  • uitslaf fotowedstrijd gruttofoto

    Iedereen die één of meer foto’s ingezonden heeft voor de fotowedstrijd willen we daarvoor hartelijk bedanken. We kijken dan ook terug op een succesvolle fotowedstrijd #gruttofoto. Er waren vijfentwintig deelnemers die samen ruim veertig prachtige foto’s hebben ingezonden. De kwaliteit van de foto’s was hoog, het is daarom lastig een oordeel te vellen. De jury is momenteel druk bezig om onder voorzitterschap van fotograaf Joop Boek de prijzen te verdelen. Door vakanties van een aantal mensen lukt dit helaas niet voor volgende week. Houd daarom uw mailbox en onze social media in de gaten. Rond 17 juli maken we de prijswinnaars bekend.

Word donateur

Wil je donateur worden van de Stichting Oudorperhout, vul dan het formulier in onder de rode knop. En maak het aangegeven bedrag over op bankrekeningnummer: NL 75 TRIO 021 239 78 42, ten name van Stichting Oudorperhout. Je ontvangt dan onze nieuwsbrieven, je mag gratis meedoen aan onze excursies en wij houden je op de hoogte van onze activiteiten. Sinds augustus 2020 hebben we een ANBI status.

Word donateur