De Oudorperhout

Stadspark Oudorperhout is het natuurgebied gelegen tussen de Hoornsevaart en de Munnikenweg in Alkmaar/Oudorp. Het is een uniek, midden binnen de stadsgrenzen gelegen gebied. In het voorjaar broeden er weidevogels als grutto, kievit en tureluur en bloeien er planten als grote ratelaar, koekoeksbloem en rietorchis. Het gebied heeft sinds 2005 een eigen waterhuishouding, die naast het terreinbeheer essentieel is voor de bescherming van de weidevogels en de gevarieerde flora. Om dit alles te beschermen is in maart 2011 de Stichting Oudorperhout opgericht.

Inschrijfformulier Nieuwsbrief

  • Gruttofoto

    Heeft u hem al gehoord of gezien? Het is pas echt lente als de grutto weer is neergestreken in de Oudorperhout. Deze koning van de weide laat zich niet tegenhouden door corona, na een overwintering in het zuiden zijn de paartjes weer een broedplek gaan zoeken in de graslanden van de polder. Deze druktemaker is altijd gemakkelijk te spotten omdat hij steeds heel hard zijn naam roept. Bovendien laat hij zich gemakkelijk fotograferen, “the camera loves him”. Alle reden voor de Stichting Oudorperhout om de lente te vieren met een fotowedstrijd. Het thema is de natuurlijk de grutto: #gruttofoto De opdracht voor de wedstrijd luidt: “maak een foto van de grutto in de Oudorperhout.”

Word donateur

Wil je donateur worden van de Stichting Oudorperhout, vul dan het formulier in onder de rode knop. En maak het aangegeven bedrag over op bankrekeningnummer: NL 75 TRIO 021 239 78 42, ten name van Stichting Oudorperhout. Je ontvangt dan onze nieuwsbrieven, je mag gratis meedoen aan onze excursies en wij houden je op de hoogte van onze activiteiten. Sinds augustus 2020 hebben we een ANBI status.

Word donateur