Beste donateurs en andere belangstellenden,

Uiteindelijk is het toch een rommelig jaar geworden. Een jaar waarin opnieuw het coronavirus de regie leek over te nemen. Van de excursies die wij als stichting graag organiseren gingen alleen de vleermuizen excursies door. Die waren dan ook direct volgeboekt. Bedankt Dirk en Lineke. Wat ook doorging was de aanwas van nieuwe vrijwilligers. Welkom Henk, Rein, Cobi en Marjanne.
Kennismaken deden we ook door een rondje te lopen ín- en te vertellen óver de Oudorperhout. Met medewerkers van Stadswerk072 tijdens het broedseizoen, met wethouder Robert te Beest en met onze nieuwe burgemeester Anja Schouten. De natuurwerkdag van november (bedankt voor de gastvrijheid, Piet Tamis en voor de lunch, Stadswerk072) en het werk van de opruimploeg (goed dat je dit blijft organiseren, Marga) gingen wel door, evenals de grutto fotowedstrijd.

Broedseizoen
Samen met Stadswerk072 hebben wij de mate van voor broedsucces noodzakelijke vernatting in het weidevogelbroedgebied gemonitord. Tijdens het broedseizoen zijn er om de 2 weken in totaal 10 rondes gelopen met vertegenwoordigers van Stadswerk072 en onze stichting onder andere resulterend in het plaatsen van een plas-dras pomp en diverse andere werkzaamheden. Gedurende deze periode is er een constructieve en respectvolle werkrelatie ontstaan.

Hoe is het broedseizoen voor wat betreft de weidevogels verlopen? Vuistregel is dat elk broedpaar tenminste 1 volwassen vogel dient voort te brengen om de populatie in stand te houden. In tegenstelling tot de berichten van Landschap Noord Holland heeft de kievit het bij ons goed gedaan: 22 broedparen, waaruit 22 volwassen, vliegvlugge vogels zijn voortgekomen. Ook tureluur en scholekster hebben een redelijke score. Zorgen bestaan nog steeds over de grutto: 7 broedparen brachten maar 4 vliegvlugge vogels groot.

Foto: Marc Janson, deelnemer #Grutto fotowedstrijd 2021

Bijenhotel
Ten westen van de skatebaan ligt een gebiedje met hagen, ook wel “Het landje van Admiraal” genoemd. Hierin is door onze Stichting een door onze secretaris Tom van Hemert in elkaar gezet bijenhotel geplaatst. Eerder dit jaar is in overleg met Stadswerk072 tussen de hagen grond vrijgemaakt waarin inmiddels bloemen en kruiden zijn gezaaid en opgekomen. Een en ander is in beheer gekomen van onze stichting.

Samengevat:
Niet alleen weidevogels krijgen van Stichting Oudorperhout de volle aandacht en zorg, maar ook speelt het vergroten van de biodiversiteit en door alles heen de burgerparticipatie een wezenlijke rol in de manier waarop onze stichting haar doelstellingen vormt geeft. Wij blijven jullie op de hoogte houden van onze plannen en de uitvoering ervan. Input is altijd welkom.
Als bestuur willen wij iedereen bedanken voor alle signaleringen, suggesties en daadwerkelijke hulp.

Piet van Waveren
Voorzitter Stichting Oudorperhout

2021 – Een terugblik
Deel dit:
Getagd op: