Sinds 3 augustus 2020 is Stichting Oudorperhout een “algemeen nut beogende instelling” ofwel ANBI. Dat geeft onze donateurs de mogelijkheid hun gift(en) aan de stichting af te trekken in de aangiften inkomstenbelasting.

Gewone giften
Als de gift voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst dan mag je het bedrag van de gift aftrekken. Er geldt wel een drempel en een maximum voor gewone giften. De Belastingdienst geeft jaarlijks het drempelbedrag en het maximumbedrag op. Lees hierover op de site van de Belastingdienst.

Periodieke giften
Periodieke giften mogen in zijn geheel worden afgetrokken. Een periodieke gift moet aan vier voorwaarden voldoen:

  • Jaarlijks moet eenzelfde bedrag aan onze stichting worden gedoneerd. Dat mag in één keer of in meer termijnen worden overgemaakt.
  • Het jaarlijkse bedrag moet 5 jaar of meer, achter elkaar worden overgemaakt.
  • Tussen onze stichting en de donateur dient een overeenkomst te worden gesloten waarin in ieder geval moet worden vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift wordt gestopt. En dat er geen wederdienst tegenover staat.
  • Donaties die vóór de ingangsdatum van de overeenkomst zijn gedaan gelden niet als periodieke gift.

Overeenkomst periodieke gift
De overeenkomst Periodieke gift in geld kan je hier invullen. Eén exemplaar voor de schenker en één exemplaar voor de ontvanger. Digitaal ondertekenen kan met Adobe Reader. Mail het formulier ingevuld en ondertekend naar administratie@stichtingoudorperhout.nl, wij mailen het door ons ondertekende exemplaar voor de schenker terug.
We raden je aan je eigen exemplaar goed te bewaren. Als de belastingdienst je aangifte controleert, kunnen ze om deze schriftelijke overeenkomst vragen.
Online invullen heeft onze voorkeur. Op papier kan natuurlijk ook. Dan graag het formulier sturen aan Slotlaan 3, 1829 BB Oudorp.

Een voorwaarde voor ons als ANBI is dat wij transparant zijn en verantwoording afleggen. Alle gegevens die hiervoor van belang zijn, tref je hier aan:

Deel dit: