Voor weidevogels als grutto, kievit en tureluur die vanuit de kustzones van West-Europa en West-Afrika in Nederland komen broeden is een broedseizoen geslaagd als er voldoende kuikens vlieg-vlug worden. Dat wil zeggen dat ze zelfstandig kunnen (over)leven.
Om dit te bereiken is de beschikbaarheid van voedsel, zoals wormen, larven en insecten de meest belangrijke voorwaarde.

Droogte
Door de droogte in het vroege voorjaar was de grond keihard en het bodemleven nauwelijks beschikbaar. Dit was voor een aantal grutto’s en tureluurs reden om de Oudorperhout na een paar dagen weer te verlaten. Op zoek naar betere voedselomstandigheden. Voor de weidevogels die bleven was het behelpen qua voedsel. Voor de vogels zelf om weer ‘op te vetten’, op krachten te komen. En in de loop van april óók voor de meeste kuikens. Die zijn de eerste 2-3 weken namelijk afhankelijk van insecten en die waren nauwelijks beschikbaar vanwege een gebrek aan bloemen, kruiden en vochtig weiland met water in de greppels.  

Plas-dras pomp
Eind april is, om te pogen het tij nog enigszins te keren, op initiatief van stadswerk072 een op zonne-energie werkende pomp geplaatst. Deze pompt water uit de sloot in de greppel, waardoor je op de lage delen een z.g. greppel-plas-drassituatie krijgt, hetgeen insecten aantrekt en waardoor ook het bodemvoedsel bereikbaar komt voor de vogels. Helaas kon deze op zich prima actie de aangerichte schade niet meer teniet doen.
Lees hier meer over de plaatsing van deze pomp.

Ganzen
De meesten van u zullen ook gezien hebben dat de inmiddels honderden ganzen zich tegoed doen aan het gras in vooral de weidevogel broedgebieden. Wat resteert is een kale groene vlakte zonder kruiden en bloemen. Schuilmogelijkheden voor de kuikens ontbreken hierdoor, waardoor ze een gemakkelijke prooi zijn voor predatoren.

Aantal broedparen
De kievit was dit jaar vertegenwoordigd met 16 broedparen. Eén paar méér in vergelijking met vorig jaar. Onze nationale vogel de grutto en de tureluur liepen terug naar respectievelijk 6 en 2 broedparen. Op het moment van schrijven zagen we het aantal kuikens al dagen achtereen zichtbaar afnemen. Slechts enkele kuikens zullen het overleven. De scholekster met dit jaar opnieuw 2 broedparen lijkt zich dit jaar met 3 al vrij grote kuikens nog het beste te handhaven.   
Duidelijk is al wel dat zonder structurele verbeteringen van de omstandigheden tijdens het broedseizoen de reproductie onvoldoende zal blijven om een duurzame populatie in de Oudorporperhout te behouden.

Wij hopen met de Gemeente Alkmaar de handen ineen te kunnen slaan om gezamenlijk deze ontwikkeling te keren door zo veel als mogelijk de oorzaken ervan te bestrijden.

juni 2020

Deel dit: