Befaamd in de Lage Landen zijn de West-Friese dwangburchten. Graaf Floris V leek met de bouw van diens dwangburchten het volk onder bedwang te hebben, maar nadat de graaf stierf kwamen de West-Friezen weer in opstand en bleken de dwangburchten eigenlijk niet te werken.

Een dwangburcht of dwangkasteel is een versterkt bouwwerk waarvanuit de bewoners van de plaats of de omliggende regio of streek onder bedwang worden of werden gehouden.
Bron: Wikipedia

De Nieuwburg en de Middelburg beheersten beiden de weg vanuit Alkmaar naar de Vronergeest (het gebied tussen Oudorp en Vronen) en vormden samen met het oude slot Torenburg, bij de stad Alkmaar, een sterk drietal. Ze stonden hooguit 500 tot 600 meter van elkaar.

Het jaar 1517 was noodlottig: het betekende het einde van de Middelburg en de Nieuwburg. Grote Pier en zijn ongeregelde bende van Friese en Gelderse plunderaars, genaamd de “Zwarte Hoop”, plunderden beide kastelen en staken deze vervolgens in brand. Dit had tot gevolg dat er niets meer van deze machtige kastelen overbleef dan twee ruïnes.

Barbacane

Een barbacane of bruggeschans is een buitenwerk, een versterkte buitenpost, te vergelijken met een voorburcht, vaak in de vorm van een vestingtoren of dubbele vestingtoren boven een poort of brug, ter verdediging van de toegang tot een stad of kasteel in de middeleeuwen. Barbacanen bevonden zich meestal buiten de hoofdverdedigingswallen en waren verbonden met de stadsmuren of het kasteel door een ommuurde weg die de nek werd genoemd.
Bron: Wikipedia

Uit onderzoek in juli 2019 blijkt dat de Middelburg een barbacane had; een versterkte voorbucht. Dit had geen enkel ander kasteel in Nederland. Barbacanes komen vooral voor in Engeland en Frankrijk. Dat Floris V er een liet bouwen aan De Middelburg heeft mogelijk te maken met zijn nauwe relatie met de Engelse koning Edward I. Die bouwde veel dwangburchten in zijn strijd tegen de Welshmen. Hoe de barbacane van het Oudorper kasteel er precies uitzag wordt nog verder onderzocht.
Kijk naar stadsarcheoloog Nancy de Jong-Lambregts (5.07 minuten).

Deel dit: