Op deze pagina noemen we de meest voorkomende dieren in de Oudorperhout. Bij elk dier geven we een korte omschrijving. Voor meer kennis en informatie over de vogels in de Oudorperhout verwijzen we graag naar de website van Vogelbescherming Nederland. Maar ook op de website van Slimme Vogels vind je veel informatie.

Excursies
Stichting Oudorperhout organiseert regelmatig vogel excursies. Als de corona maatregelen dit toelaten gaan we hier weer mee beginnen.

Grutto

In 2016 is de grutto gekozen als nationale vogel van Nederland. De vogel is een ambassadeur van het typisch Nederlandse weidelandschap.

Jonge grutto’s moeten per dag duizenden insecten kunnen vangen. Die vinden ze onvoldoende in weilanden met te weinig bloemen. Als gruttoparen gemiddeld 0,65 jong per jaar groot krijgen, zou dat al voldoende zijn. Helaas halen ze dat meestal niet meer.
Lees hier meer over de Grutto.

Scholekster

Scholekster

Scholeksters zijn stevig gebouwde, zwart-witte steltlopers die vaak aan de kust, maar ook in het binnenland worden aangetroffen. De snavel van de scholekster slijt hard maar groeit ook hard. Hij kan veranderen van vorm door het voedsel.

Zo wordt de snavel puntiger als een scholekster in de zomer naar emelten en wormen prikt. In de winter eten veel scholeksters schelpdieren en kokkels. Dan wordt de snavel stomper, omdat ze hem gebruiken als beitel.
Lees hier meer over de Scholekster

Tureluur

Tureluur

Tureluurs broeden graag in nabijheid van grutto en kievit, en profiteren zo van het verjagen van predatoren door deze soorten. Tureluurkuikens eten relatief kleine insecten die ze uit de vegetatie, in slootkanten en ondiepe wateren halen.

De beste plekken voor kuikens zijn kruidenrijke graslanden met slikkige plekken en afgevlakte slootranden en natte greppelranden.
Lees hier meer over de Tureluur.

Fuut

Fuut

De Fuut is ongeveer zo groot als een eend. Het is een watervogel maar ze hebben geen zwemvliezen. Ze leven altijd op het water en omdat de poten vrij ver achter op het lichaam staan kunnen ze niet goed lopen. Ze leven in moerasgebieden, zee en kust en meren.

De Fuut is een gedeeltelijke trekvogel; trektijd van juli tot november, velen overwinteren. Ze keren terug van februari tot april. In Nederland is het een vrij talrijke broedvogel.
Lees hier meer over de Fuut.

Deel dit: