Op vrijdag 26 januari om 10 uur organiseren stichting Historisch Oudorp en stichting Oudorperhout samen een lezing in wijkcentrum De Oever.

Voor de meesten van ons is de Oudorperhout – naast een historisch interessant gebied – een bijzonder natuurgebied waar we geregeld wandelen, genieten van weidevogels tijdens de broedtijd zoals grutto, tureluur, kievit of ons hondje uitlaten. Steeds meer mensen weten het gebied te waarderen.

Wij hebben twee sprekers uitgenodigd die ons veel kunnen vertellen zowel over de ontstaansgeschiedenis als over de geheimen van de polder als historische hotspot:

Cor Koning 
Cor vervulde een leidende rol in het verzet tegen bestemming van de Oudorperpolder in de jaren 60 en 70 voor stedelijke uitbreiding van de “grote” stad (o.a. een weg recht door het gebied naar Station Noord). 

Nancy de Jong 
Nancy heeft nauwelijks introductie nodig. Zij doet al jaren onderzoek naar de geheimen van onze polder en iedere keer ontdekt zij weer een stukje van de puzzel. Onlangs is nog met drones van het lab van de Universiteit van Amsterdam over het gebied gevlogen. Nancy hoopt over de uitkomsten hiervan en andere dingen weer iets bijzonders te melden. 

De entree is voor donateurs gratis; voor niet-donateurs € 3, Koffie en thee is gratis. Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 15 januari via een e-mail aan  jos.mak@stichtingoudorperhout.nl of joop@duinmeijer.net

Lezing over de geschiedenis van de Oudorperhout op vrijdag 26 januari
Deel dit: