De uitzonderlijke droogte van afgelopen periode heeft voor de weidevogels voor problemen gezorgd. Zij broeden juist nu hun eieren uit. Hun jongen en zijzelf hebben voedsel nodig om te kunnen overleven.

Een natte weidebodem is nodig voor weidevogels om uit de bodem hun voedsel te verzamelen. Bij droogte is dat niet mogelijk. De groei van bloemen en kruiden ontbreekt en insecten, van levensbelang als voedsel voor de kuikens, worden niet aangetrokken. Een desastreus weidevogelbroedseizoen dreigt.

Plas-dras hooilandpomp
In samenwerking met Stadswerk072 heeft de Stichting Oudorperhout aangestuurd op de vernatten van de Oudorperhout. Op dinsdag 28 april heeft Stadswerk072 een plas-dras hooilandpomp aangesloten op een van de greppels in de Oudorperhout. De pomp wordt aangedreven door zonne-energie en zal zo water vanuit de sloot in een greppel overpompen. Hierdoor wordt de bodem natter, zal het bodemleven voor de weidevogels toegankelijker worden en zullen bloemen en kruiden beter kunnen groeien. Een verbetering in de leefomgeving van de weidevogels. Hartelijk dank hiervoor Stadswerk072!

Dit schreven we vorig jaar over dit onderwerp.

mei 2020

Deel dit: