Stichting Oudorperhout registreert jouw gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring van Stichting Oudorperhout is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website. Onze privacyverklaring geldt niet voor websites van andere organisaties waar we naar verwijzen. Onze privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

Gegevensverwerking
Stichting Oudorperhout gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. We verwerken persoonsgegevens alleen ten behoeve van de donateursadministratie, en om je te informeren over onze activiteiten. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Contacten met donateurs
Als je je aanmeldt als donateur van Stichting Oudorperhout worden de door jou opgegeven persoonsgegevens vastgelegd in onze donateurs administratie. We informeren onze donateurs over onze activiteiten door middel van een e-mail nieuwsbrief.

Stichting Oudorperhout is een stichting die voor haar inkomsten afhankelijk is van bijdragen van particulieren. Voor donateurs geldt geen betalingsverplichting. Wij benaderen onze donateurs daarom 2 maal per jaar om te verzoeken of ze weer willen doneren.

Jouw rechten
Je kunt altijd inzicht krijgen in je gegevens die door ons worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd meteen gehoor aan mogen geven. Als je bijvoorbeeld donateur van ons bent (geweest) verplicht de Belastingdienst ons gegevens 7 jaar te bewaren.

Via het contactformulier op de website kun je jouw wensen ten aanzien van jouw rechten en de eerder, door jou gegeven toestemming, intrekken. Je kunt uiteraard ook met ons mailen: administratie@stichtingoudorperhout.nl

Cookies
Een cookie is een klein bestand met gegevens die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw apparaat. Wij gebruiken op onze website een Google Analytics code die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

We hebben het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Lees deze pagina daarom regelmatig opnieuw.

Deel dit: