De Stichting Oudorperhout bestaat sinds 16 maart 2011. Hans Schouten, Dirk Barendregt, Piet van der Linden en Marian Zeegers vormden toen het bestuur. Later trad Jippe Kreuning nog toe, in 2015 vervangen door zijn vader Tom Kreuning. Marian Zeegers werd in 2013 vervangen door Marjan Waltman. Zonder de enorme inzet van deze mensen zou de Stichting Oudorperhout niet van de grond gekomen zijn. We zijn de bestuursleden van het eerste uur dan ook heel dankbaar voor hun inzet door de jaren heen. Van april 2019 tot maart 2023 waren Piet van Waveren en Tom van Hemert lid van het bestuur, resp. als voorzitter en secretaris. Op 1 maart 2023 heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.

Bestuur

Bart van Groen – voorzitter
Heeft na zijn studie Sociale Geografie en Planologie gewerkt bij meerdere scholen als docent en in het management. Na zijn werkzame leven heeft hij 5 jaar in de gemeenteraad gezeten, zijn interesse lag vooral bij dierenwelzijn. Ook heeft hij ervaring als bestuurder bij diverse organisaties zoals de Cultuurprijs regio Alkmaar, de groep AlkmaardersopdeKaart en de lokale omroep.Bij zijn wandelingen door onze schitterende Oudorperhout geniet hij iedere keer weer van de weidse uitzichten, de bijzondere planten en de weidevogels. Bart is bereikbaar via email adres: bart.vangroen@stichtingoudorperhout.nl

Jos Mak – secretaris
Heeft gewerkt bij verschillende gemeenten vooral in wat toen de “harde” sector heette (ruimtelijke ordening en openbaar groen), veelal in leidinggevende functies. Een leuke job recent was die van projectleider van het Vliegenbos in Amsterdam-Noord. Een vergelijkbaar gebied als de Oudorperhout. De prachtige natuur en de bijzondere cultuurhistorie van de Oudorperhout moeten naar zijn idee niet alleen zorgvuldig worden bewaard, maar ook verdedigd tegen de oprukkende verstedelijking. Jos is bereikbaar via email adres:jos.mak@stichtingoudorperhout.nl

Peter Op ’t Eijnde – penningmeester
Zijn belangstelling komt voornamelijk voort uit beroepsmatige vaardigheden op het financiële terrein met name als financieel beleidsmedewerker van de provincie Noord Holland. Is nauwgezet en hecht aan de ontwikkeling van de natuur in zijn leefomgeving.
Peter is bereikbaar via email adres: peter.opteijnde@stichtingoudorperhout.nl

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting Oudorperhout vergadert in 2023 op de volgende data:
19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september 19 oktober, 16 november 21 december

Medewerkers

Dirk Barendregt – educatie
Is bioloog en heeft vele jaren les gegeven in het voortgezet onderwijs. Vindt het nog steeds leuk om anderen iets te laten zien van de onbegrijpelijke natuur. Met name houdt Dirk van vleermuizen en eendagsvliegen en natuurlijk ook van de koning van de weide: de Grutto
Dirk is bereikbaar via email adres: dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl

Dirk heeft gedurende 10 jaar de Stichting Oudorperhout ondersteund als bestuurslid. Per 1 januari 2021 is hij geen bestuurslid meer. Hij blijft wel betrokken als organisator van onze excursies.

Cock Smit – activiteiten
Geniet dagelijks van dit prachtige stadspark, fietsend langs de Molenkade op weg naar zijn werk (docent bij het Clusius College) en wandelend na het werk. Daarom zet hij zich graag in voor dit unieke gebied door de activiteiten te coördineren. Succesvolle activiteiten uit het verleden wil hij graag voortzetten en daarnaast hoopt hij nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met cock.smit@stichtingoudorperhout.nl

Antoinette de Ruijter – communicatie
Vindt het leuk om in haar eigen omgeving iets te doen en zich in te zetten voor dit unieke gebied midden in de stad. Woont aan de rand van de Oudorperhout en gaat er (bijna) elke dag een rondje lopen, voor of na het werk. En maakt tijdens het wandelen ook graag foto’s voor de website, nieuwsbrief en social media. Is graag buiten, genietend van de natuur.

Marjanne van der Molen – social media
Vindt het leuk om mensen te verbinden. Oud en jong, sportievelingen en natuurliefhebbers, uit Alkmaar en daarbuiten. Verzorgt de social-media van de stichting. Fotografeert graag: bloemen, vogels en vooral molens. Via Facebook en Instagram laat ze de schoonheid van de Oudorperhout zien.

Rein Delhaas

Woont weliswaar niet in Oudorp maar is een fan van de Oudorperhout geworden sinds hij met pensioen is. Piet van Waveren is een ex collega en heeft hem het gebied min of meer ingelokt. Waarvoor zijn dank. Het is slechts vijf minuten van zijn huis in Alkmaar Noord. Met name de vogels hebben zijn interesse. Wat een pracht en praal is er te zien in deze schepseltjes. Het is zijn overtuiging dat we op deze wereld er zijn met de missie goed te zorgen voor al wat leeft. En wie het kleine niet eert………..

Henk van Haaster – natuur en milieu

Is bioloog en gespecialiseerd in biologische archeologie. Hij weet daarom ook veel van landschappen en vegetaties uit het verleden. Hij woont al heel lang aan de rand van de Oudorperhout en is er bijna dagelijks te vinden. Binnen de Stichting Oudorperhout is Henk coördinator Natuur en Milieu.

Marga Ott – rommel opruim ploeg
Gedurende het jaar worden er opruimdagen georganiseerd. Met een groep vrijwilligers ruimen we dan het zwerfafval op in het gebied.  We verzamelen bij molen D, Molenkade 8, Oudorp (vanaf de Herenweg de tweede molen aan je rechterhand, vanaf de Frieseweg de derde molen aan je linker hand) om 9.30 uur. Voor gereedschap wordt gezorgd. Wil je ons helpen? Neem contact op met Marga Ott, via email adres: rommel@stichtingoudorperhout.nl
Jaarlijks doen we mee aan de Natuurwerkdagen in maart en november.

Fotografen
Op deze website en op onze social-media kanalen staan heel veel mooie foto’s. Die worden ons aangeleverd door een min-of-meer vaste groep van fotografen. Wij zijn heel dankbaar dat we deze foto’s mogen gebruiken. We noemen hier: Paul van Berkum, Ilse Cruijssen, Joan Harmsen, Lia Hendriks, Tom van Hemert, Jelger Herder, Paul van Hoof, Thije de Jong, Wilbert Kerkhof, Anton Kieftenburg, Peter Schoen, Hans Schouten, Marjan Waltman, Susan Waltman, Leida van der Woude.
We houden ons altijd aanbevolen voor mooie foto’s. Mailen kan naar: communicatie@stichtigoudorperhout.nl.
Lees in onze disclaimer hoe we met het plaatsen van foto’s omgaan.

Beleid

We hebben onze visie vastgelegd in het beleidsplan Stichting Oudorperhout. Lees hier meer over onze visie, missie en de hoofdlijnen van ons beleidsplan.

In 2016 ontving Stichting Oudorperhout een Groen Lintje.

Vergoedingsbeleid

Alle medewerkers van de Stichting Oudorperhout vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag

Onze jaarverslagen vanaf 2019, inclusief de jaarrekeningen kun je hier inzien.