De Stichting Oudorperhout bestaat sinds 16 maart 2011. Hans Schouten, Dirk Barendregt, Piet van der Linden en Marian Zeegers vormden toen het bestuur. Later trad Jippe Kreuning nog toe, in 2015 vervangen door zijn vader Tom Kreuning. Marian Zeegers werd in 2013 vervangen door Marjan Waltman. Zonder de enorme inzet van deze mensen zou de Stichting Oudorperhout niet van de grond gekomen zijn. We zijn de bestuursleden van het eerste uur dan ook heel dankbaar voor hun inzet door de jaren heen.
In april 2019 is er een wisseling in het bestuur gekomen. 

Bestuur

Piet van Waveren – voorzitter
Is arts en heeft gewerkt binnen de verslavingszorg. Evenals in de gezondheidszorg is in de Oudorperhout preventie een belangrijke pijler. Helpen voorkómen dat de weidevogelstand nog verder achteruit gaat is voor Piet de belangrijkste drijfveer zich in te zetten voor de stichting. Zijn favoriet: de tureluur. Piet is bereikbaar via email adres: piet.vanwaveren@stichtingoudorperhout.nl

Tom van Hemert – secretaris
Werkt als opdrachtgever in projectorganisaties. Omdat hij zelf graag de Oudorperhout in trekt om er foto’s te maken of met een natuurwerkdag lekker de handen uit de mouwen te steken wil hij graag een bijdrage leveren om dit mooie stukje natuur te behouden. Tom is bereikbaar via email adres: tom.vanhemert@stichtingoudorperhout.nl

Peter Op ’t Eijnde – penningmeester
Zijn belangstelling komt voornamelijk voort uit beroepsmatige vaardigheden op het financiële terrein met name als financieel beleidsmedewerker van de provincie Noord Holland. Is nauwgezet en hecht aan de ontwikkeling van de natuur in zijn leefomgeving.
Peter is bereikbaar via email adres: peter.opteijnde@stichtingoudorperhout.nl

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting Oudorperhout vergadert in 2022 op de volgende data:
17-02, 17-03, 14-04, 19-05, 16-06, 14-07, 18-08, 15-09, 13-10, 17-11, 15-12.

Medewerkers

Dirk Barendregt – educatie
Is bioloog en heeft vele jaren les gegeven in het voortgezet onderwijs. Vindt het nog steeds leuk om anderen iets te laten zien van de onbegrijpelijke natuur. Met name houdt Dirk van vleermuizen en eendagsvliegen en natuurlijk ook van de koning van de weide: de Grutto
Dirk is bereikbaar via email adres: dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl

Dirk heeft gedurende 10 jaar de Stichting Oudorperhout ondersteund als bestuurslid. Per 1 januari 2021 is hij geen bestuurslid meer. Hij blijft wel betrokken als organisator van onze excursies.

Cock Smit – activiteiten
Geniet dagelijks van dit prachtige stadspark, fietsend langs de Molenkade op weg naar zijn werk (docent bij het Clusius College) en wandelend na het werk. Daarom zet hij zich graag in voor dit unieke gebied door de activiteiten te coördineren. Succesvolle activiteiten uit het verleden wil hij graag voortzetten en daarnaast hoopt hij nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Heeft u wensen of ideeën? Neem contact op met cock.smit@stichtingoudorperhout.nl

Annet Onderwater – website en email nieuwsbrieven
Vindt het leuk om in haar eigen omgeving iets te doen. Is graag buiten, genietend van de natuur. Fietst en wandelt graag en rent af-en-toe een rondje hard. Ook dit kan in de Oudorperhout.

Marjanne van der Molen – social media
Vindt het leuk om mensen te verbinden. Oud en jong, sportievelingen en natuurliefhebbers, uit Alkmaar en daarbuiten. Verzorgt de social-media van de stichting. Fotografeert graag: bloemen, vogels en vooral molens. Via Facebook en Instagram laat ze de schoonheid van de Oudorperhout zien.

Cobi Scheepstra
Is werkzaam geweest als pianodocent. Woont al 40 jaar in Oudorp en wandelt regelmatig samen met haar man in de Oudorperhout om te genieten van de natuur, de molens en de weidevogels. Daarom wil ze zich graag inzetten voor de Stichting Oudorperhout. Cobi wordt nu ingewerkt en kijkt waar haar belangstelling naar uitgaat. Zoals het er nu voorstaat denkt ze aan deelname aan de werkgroep ‘Activiteiten organiseren’ voor volwassenen en basisschool kinderen.

Rein Delhaas

Woont weliswaar niet in Oudorp maar is een fan van de Oudorperhout geworden sinds hij met pensioen is. Piet van Waveren is een ex collega en heeft hem het gebied min of meer ingelokt. Waarvoor zijn dank. Het is slechts vijf minuten van zijn huis in Alkmaar Noord. Met name de vogels hebben zijn interesse. Wat een pracht en praal is er te zien in deze schepseltjes. Het is zijn overtuiging dat we op deze wereld er zijn met de missie goed te zorgen voor al wat leeft. En wie het kleine niet eert………..

Henk van Haaster

Marga Ott – rommel opruim ploeg
Gedurende het jaar worden er opruimdagen georganiseerd. Met een groep vrijwilligers ruimen we dan het zwerfafval op in het gebied.  We verzamelen bij molen D, Molenkade 8, Oudorp (vanaf de Herenweg de tweede molen aan je rechterhand, vanaf de Frieseweg de derde molen aan je linker hand) om 9.30 uur. Voor gereedschap wordt gezorgd.
Wil je ons helpen? Neem contact op met Marga Ott, via email adres: rommel@stichtingoudorperhout.nl
Jaarlijks doen we mee aan de Natuurwerkdagen in maart en november.


Fotografen
Op deze website en op onze social-media kanalen staan heel veel mooie foto’s. Die worden ons aangeleverd door een min-of-meer vaste groep van fotografen. Wij zijn heel dankbaar dat we deze foto’s mogen gebruiken. We noemen hier: Paul van Berkum, Ilse Cruijssen, Joan Harmsen, Lia Hendriks, Tom van Hemert, Jelger Herder, Paul van Hoof, Thije de Jong, Wilbert Kerkhof, Anton Kieftenburg, Peter Schoen, Hans Schouten, Marjan Waltman, Susan Waltman, Leida van der Woude.
We houden ons altijd aanbevolen voor mooie foto’s. Mailen kan naar: communicatie@stichtigoudorperhout.nl.
Lees in onze disclaimer hoe we met het plaatsen van foto’s omgaan.

Beleid

We hebben onze visie vastgelegd in het beleidsplan Stichting Oudorperhout. Lees hier meer over onze visie, missie en de hoofdlijnen van ons beleidsplan.

In 2016 ontving Stichting Oudorperhout een Groen Lintje.

Vergoedingsbeleid

Alle medewerkers van de Stichting Oudorperhout vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag

Onze jaarverslagen vanaf 2019, inclusief de jaarrekeningen kun je hier inzien.