Piet, Peter, Dirk, Annet en Tom

De Stichting Oudorperhout bestaat sinds 16 maart 2011. Hans Schouten, Dirk Barendregt, Piet van der Linden en Marian Zeegers vormden toen het bestuur. Later trad Jippe Kreuning nog toe, in 2015 vervangen door zijn vader Tom Kreuning. Marian Zeegers werd in 2013 vervangen door Marjan Waltman. Zonder de enorme inzet van deze mensen zou de Stichting Oudorperhout niet van de grond gekomen zijn. We zijn de bestuursleden van het eerste uur dan ook heel dankbaar voor hun inzet door de jaren heen.
In april 2019 is er een wisseling in het bestuur gekomen. 

Bestuur

Piet van Waveren – voorzitter
Ik ben arts en heb vele jaren gewerkt binnen de verslavingszorg. Evenals in de gezondheidszorg is in de Oudorperhout preventie een belangrijke pijler. Helpen voorkómen dat de weidevogelstand nog verder achteruit gaat is voor mij de belangrijkste drijfveer me in te zetten voor de stichting. Mijn favoriet: de tureluur.
Piet is bereikbaar via email adres: piet.vanwaveren@stichtingoudorperhout.nl

Tom van Hemert – secretaris
Ik werk als opdrachtgever in projectorganisaties. Omdat ik geef om de natuur en zelf graag de Oudorperhout in trek om er foto’s te maken of met een natuurwerkdag lekker de handen uit de mouwen te steken wil ik graag een bijdrage leveren om dit mooie stukje natuur te behouden.
Tom is bereikbaar via email adres: tom.vanhemert@stichtingoudorperhout.nl

Peter Op ’t Eijnde – penningmeester
Ik heb mij beschikbaar gesteld als penningmeester voor de Stichting Oudorperhout. Mijn belangstelling komt voornamelijk voort uit mijn beroepsmatige vaardigheden op het financiële terrein met name als financieel beleidsmedewerker van de provincie Noord Holland.
Ik ben nauwgezet en hecht aan de ontwikkeling van de natuur in mijn leefomgeving. Bovendien draagt dit bij aan mijn inburgering in Alkmaar, de stad waar ik sinds kort woon.
Peter is bereikbaar via email adres: peter.opteijnde@stichtingoudorperhout.nl

Dirk Barendregt – educatie
Ik ben bioloog en heb vele jaren les gegeven in het voortgezet onderwijs. Ik vind het nog steeds leuk om anderen iets te laten zien van de onbegrijpelijke natuur. Met name houd ik van vleermuizen en eendagsvliegen en natuurlijk ook van de koning van de weide: de Grutto.
Dirk is bereikbaar via email adres: dirk.barendregt@stichtingoudorperhout.nl

Annet Onderwater – communicatie
Ik woon sinds 1989 in Oudorp. Nu ik niet meer werk en de kinderen de deur uit zijn, vind ik het leuk om in mijn eigen omgeving iets te doen. Ik hou van buiten zijn, genietend van de natuur. Ik fiets en wandel graag en af-en-toe loop ik een rondje hard. Ook dit kan in de Oudorperhout. Ik draag graag een steentje bij om dit gebied mooi te houden.
Annet is bereikbaar via email adres: communicatie@stichtingoudorperhout.nl

Beleid

We hebben onze visie vastgelegd in het beleidsplan Stichting Oudorperhout. Lees hier meer over onze visie, missie en de hoofdlijnen van ons beleidsplan.

In 2016 ontving Stichting Oudorperhout een Groen Lintje.

Vergoedingsbeleid

Alle medewerkers van de Stichting Oudorperhout vervullen hun functie op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag

Het jaarverslag 2019 inclusief de jaarrekening kun je hier inzien.

Marga Ott – Rommel opruim ploeg
Gedurende het jaar worden er opruimdagen georganiseerd. Met een groep vrijwilligers ruimen we dan het zwerfafval op in het gebied.  We verzamelen bij molen D, Molenkade 9, Oudorp (vanaf de Herenweg de tweede molen aan je rechterhand, vanaf de Frieseweg de derde molen aan je linker hand) om 9.30 uur. Voor gereedschap wordt gezorgd.
Wil je ons helpen? Neem contact op met Marga Ott, via email adres: rommel@stichtingoudorperhout.nl
Zaterdag 19 september organiseert NederlandSchoon de Landelijke Opschoondag én is het World Cleanup Day. Wij gaan dan aan de slag in de Oudorperhout. Verzamelen om 9.30 uur bij molen D (Molenkade 9). Na afloop is er een kopje koffie. Wil je meehelpen: geef je dan op via rommel@stichtingoudorperhout.nl
Zaterdag 7 november is het Natuurwerkdag en gaat de onderhoudsploeg aan de slag. We ruimen dan zwerfvuil op, en knotten wilgen. Meer info volgt.

Fotografen
Op deze website en op onze social-media kanalen staan heel veel mooie foto’s. Die worden ons aangeleverd door een min-of-meer vaste groep van fotografen. Wij zijn heel dankbaar dat we deze foto’s mogen gebruiken. We noemen hier: Paul van Berkum, Joan Harmsen, Lia Hendriks, Tom van Hemert, Jelger Herder, Paul van Hoof, Thije de Jong, Wilbert Kerkhof, Anton Kieftenburg, Peter Schoen, Hans Schouten, Marjan Waltman, Susan Waltman, Leida van der Woude.
We houden ons altijd aanbevolen voor mooie foto’s. Mailen kan naar: communicatie@stichtigoudorperhout.nl.
Lees in onze disclaimer hoe we met het plaatsen van foto’s omgaan.