Stadspark
De Oudorperhout is een bijzonder stadspark: een kleine groene long van 42 hectare binnen de stadsgrenzen van Alkmaar. Begrensd door de recent tot monument uitgeroepen Munnikenweg in het zuiden en de Hoornse Vaart in het noorden.

Een gebied waarin nog vier van de zes strijkmolens staan. En restanten zichtbaar zijn van de twee voormalige, in 1290 gebouwde, kastelen Nieuwburg en Middelburg. Een gebied met een speelweide, een skatebaan, honden uitlaatvelden en volkstuinen, doorkruist door wandelpaden en waterlopen. Een gebied ook met bijzondere planten als mei- en rietorchis, ratelaar en smalle weegbree.

Weidevogels
Uniek is het stadspark door de aanwezigheid van weidevogels: grutto’s, kieviten, tureluurs en scholeksters. Zij komen soms van duizenden kilometers ver om midden in de stad te broeden. Hun voortbestaan wordt echter bedreigd. Het aantal broedparen neemt af en van de pullen wordt slechts een klein percentage vlieg-vlug. Oorzaken:
– gebrek aan voedsel door de zure grond t.g.v. bemesting. Daardoor kan geen kruidenrijke weide ontstaan, die insecten lokt als voedsel voor de pullen.
– predatie door o.a. meeuwen en verstoringen zoals honden die loslopen in het broedgebied,
– maaien in of vlak na de broedtijd.

Lage grondwaterstand
Maar ook de lage grondwaterstand maakt het voor de pullen moeilijk om voedsel uit de harde grond te pikken. De voorwaarden voor het beheer van een deel van het gebied door twee agrariërs zijn recent aangescherpt. Maaidata zijn vastgelegd en ook de maximale hoeveelheid mest die uitgereden mag worden. Het is een goed begin, maar nog niet voldoende. Nóg striktere voorwaarden zijn nodig om de afname van het aantal weidevogels te stoppen en het liefst te kenteren.

In de Oudorperhout valt volop te genieten van de natuur. Hoewel we niet de ambitie hebben de volledige natuur op deze website te beschrijven, willen we toch wat foto’s en informatie geven op deze website over flora en fauna die je zoal kunt tegenkomen tijdens een wandeling in de Oudorperhout.

Deel dit: