Stichting Oudorperhout heeft in 2021 op het ‘landje van Admiraal’, het erf van de voormalige boerderij van de familie Admiraal aan de Munnikenweg, enkele projecten gerealiseerd om de biodiversiteit in de Oudorperhout te vergroten. Op deze plek is een aantal bloemenveldjes aangelegd om wilde bijen aan te trekken en is op 6 november een bijenhotel geplaatst.

Waar is het voor bedoeld
Het bijenhotel is vooral bedoeld om diverse soorten bijen in de Oudorperhout een extra onderdak te bieden en bezoekers van de Oudorperhout te laten zien waar bijen zich nestelen en hoe dat in de praktijk te volgen is. Natuurlijk zullen niet alle bijen van de Oudorperhout in dit hotel gaan nestelen. Heel veel bijensoorten nestelen in de grond en kunnen van de grote diversiteit aan bloemen in de Oudorperhout voldoende voedsel halen.

Verschil insectenhotel en bijenhotel en vlinderhotel
Vaak worden de termen insectenhotel, bijenhotel en vlinderkast door elkaar gehaald. Erg is dat niet. Een insectenhotel is gericht op meerdere soorten insecten, een bijenhotel voornamelijk op bijen en een vlinderhotel voornamelijk op vlinders. In de praktijk zullen meerdere soorten insecten hun weg vinden naar ons bijenhotel.

Hoe is het gebouwd
Allereerst is bepaald voor welke soorten bijen het hotel geschikt moet zijn. Er zijn namelijk grofweg honingbijen en wilde bijen. Dit hotel is op de wilde bijensoort gericht.
Daarna is bepaald welke materialen zouden kunnen worden gebruikt om het hotel te vullen. Dat bepaalt namelijk de maat van het hotel. Hiertoe zijn verschillende bronnen op internet geraadpleegd, maar is ook goed gekeken naar andere soorten en vormen van hotels. Tenslotte is een ontwerp en een proefopstelling gemaakt van losse blokken en planken om de vormen te bepalen.

Uit welke materialen bestaat het hotel
Het is essentieel dat het hotel bestaat uit natuurlijke materialen. Kunststoffen zijn uit den boze, omdat het ongewenst is om kunststof in de natuur te laten belanden. Het casco is van duurzaam Douglas-hout gemaakt, een boom uit de dennenfamilie. De vulling is van eikenhout, holle stengels (bamboe, riet, gewone berenklauw), bakstenen en andere holle materialen. In het eikenhout en de bakstenen zijn gaten geboord met een diameter variërend van 2 tot 8 millimeter.

Wie hebben er aan bijgedragen en wie beheert het
Het hotel is gebouwd door Tom van Hemert, secretaris van Stichting Oudorperhout. Het hotel is betaald met geld van donateurs van Stichting Oudorperhout en wordt jaarlijks onderhouden door vrijwilligers van Stichting Oudorperhout.

Voor deze tekst hebben we deze bronnen geraadpleegd. Kijk ook eens op hun website:
Vlinderstichting
Stichting EIS

Het Landje van Admiraal is in de zomer van 2021 ingezaaid met een bloemrijk grasland mengsel van Cruydt-Hoeck. Dit mengsel voor bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke en kleigronden heeft een ingetogen karakter en is zeer aantrekkelijk voor bijen, vlinders en vogels. Het bloemen mengsel bevat tweejarigen, zoals Pastinaak en Gele morgenster en vooral veel vaste soorten.

Deel dit: