Onderstaand de uitkomsten van de enquête, die eind september onder de 130 donateurs van de Stichting Oudorperhout, via een e-mail nieuwsbrief, is verspreid.

Respons: 17 (13%), waarvan een 2 tal deels bruikbaar.

Nieuwsbrieven:
frequentie: 100% precies goed
inhoud: 100% informatief – geen verandersuggesties.

Sociaal media gebruik:
13% van de respondenten geeft aan Facebook te gebruiken, niemand volgt de stichting via dit medium. Instagram wordt niet gebruikt. Onze website wordt door 27% van de respondenten bekeken.

Excursies:
54% van de respondenten geeft aan wel eens aan een van onze excursies te hebben deelgenomen. 67% vindt deze goed/prachtig, 33%: geen antwoord. Op de vraag of er iets gemist wordt in het excursie aanbod komen van 47% reacties als leerzaam, ontspannend, prikkelt tot het in stand houden van het gebied, kundige gidsen en een suggestie om een nachtvlindernacht excursie te organiseren. 53% geen antwoord.

Op de vraag of je het anders zou willen: 20%: nee, 74%: geen antwoord.  1 reactie om ook de overkant van de Munnikenweg (Bramen/Wilgenpad) in een van de excursies mee te nemen.

Mening over standpunten t.b.v. het behoud van weidevogels in beperkt gebied tijdens broedseizoen waterpeil verhoging en sturen op beperkte bemesting en gericht maaien.
75% van de respondenten is het hier helemaal mee eens. 25% geen antwoord. Op de vraag of hierin nog iets wordt gemist: 12% niets. 88% geen antwoord. Bij “tips”: rondleiding/excursie op aanvraag, wilde bloemenperken aanleggen, beter zichtbaar worden als Stichting en “volhouden” en “ga zo door”.

Wat vind je van ons standpunt dat wij een platform willen zijn voor alle gebruikers van de Oudorperhout en niet alleen voor de vogelliefhebbers?
88% vindt dit prima en logisch. Wel met als aantekeningen dat weidevogels, dat natuur wel  onze prioriteit moet blijven. 1 respondent: dat het mooi klinkt maar dat het niets heeft opgeleverd. 12% geen antwoord.

Waarmee kan/wil je ons helpen bijvoorbeeld in uitvoering of organisatie?
70% geeft als antwoord dat de tijd ontbreekt, dat er al vrijwilligerswerk in de Oudorperhout wordt verricht. 30%: geen antwoord.

Tips om de band tussen bestuur en donateurs te versterken:
54%: nee. 46% geen antwoord.

Conclusie van het bestuur.
De 17 donateurs die de enquête hebben ingevuld zijn in het algemeen gesproken tevreden hoe het gaat. Ze maken geen/nauwelijks gebruik van Facebook en/of Instagram om de activiteiten van de Stichting te volgen. Een enkeling bekijkt de website. Excursies worden zowel qua frequentie als qua inhoud als goed beoordeeld. Er zijn geen suggesties voor wezenlijke veranderingen. Evenmin zijn suggesties gedaan op het gebied van een grotere persoonlijke inzet van de donateurs.

Als bestuur zijn wij blij met de tevredenheid zoals die naar voren komt. Eén item springt er wat ons betreft uit: de Stichting moet meer zichtbaar worden. Na een jaar vooral naar binnen gericht te zijn om onze doelstellingen goed te verankeren wordt het tijd ons prominenter te presenteren. We houden je hierover op de hoogte.

Voor wie het betreft: hartelijk dank voor het invullen van de enquête.

Deel dit: