Het unieke van natuurgebied Oudorperhout is dat het, gelegen midden binnen de Alkmaarse stadsgrenzen, een kraamkamer voor weidevogels is.

Ze stellen verschillende eisen aan voedsel, broedplaats en behuizing. Een waterhoen heeft water en dekking nodig, een buizerd een uitkijkpost, bijvoorbeeld een hoge boom. Ganzen hebben gras nodig en warme stenen voor ’s nachts. Gierzwaluwen gebruiken veel energie en eten daarvoor veel muggen. Kleine vogels, zoals rietzangers, gebruiken riet om zich in te verschuilen en om er hun nest in te bouwen.

De grutto is een Hollandse weidevogel uit de familie strandlopers en snippen. In 2016 werd de vogel gekozen als nationale vogel van Nederland. Vanaf februari keren de grutto’s terug uit hun winterkwartieren. Ze verzamelen zich bij ondiepe plassen en plas-dras weilanden.

Tureluur

De Tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: ’tjululuu’. Hij is te herkennen aan de markante felrode poten en de brede witte achterrand van de vleugels. Er is nauwelijks verschil tussen man en vrouw.

Kievit

De Kievit is een van de meest kenmerkende weide-vogelsoorten van ons land. Hij valt op door zijn kuif, zijn zwart-witte veren en zijn unieke, opvallend brede vleugels. Deze spelen in de baltsvlucht een belangrijke rol.

Fuut

Scholekster

Deel dit: