Hierbij een bericht van het team van de gemeente Alkmaar dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Munnikenweg:

Zoals u wellicht inmiddels heeft gezien, zijn de onderhoudswerkzaamheden aan de Munnikenweg gestart. Deze werkzaamheden worden in opdracht van Stadswerk072 uitgevoerd, zoals op deze website van Stichtingoudorperhout al eerder beschreven.

Omdat de Dijkweg – later Munnikenweg genoemd – een monument is, zijn er voorwaarden gesteld aan de werkzaamheden. Zo dient het vrijkomende straatmateriaal, de ‘kasseien’, weer teruggebracht te worden en onder hetzelfde wegprofiel, zodat de weg er hetzelfde blijft uitzien.

Sinds de aanleg van de Munnikenweg in de 13e eeuw is er veel veranderd in dit land, waaronder de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die de straatwerkzaamheden uitvoeren. Was er in de tijd van Willem II en Floris V nog sprake van meer of minder gedwongen arbeid, tegenwoordig kijkt de arbeidsinspectie mee bij de uit te voeren werkzaamheden . Zo ook bij dit project. Dit heeft geleid tot een nieuwe – experimentele – werkwijze waarbij de zwaarste – en repeterende – werkzaamheden machinaal worden uitgevoerd. Dit kunt u nu ‘live’ buiten bekijken.

Ook voor de aannemer is dit een nieuwe manier van werken. Bij de start van de werkzaamheden is dan ook gezocht naar een geschikt stukje Munnikenweg. Zodat de aannemer de nieuwe werkwijze kan uitproberen zonder al te veel hinder te veroorzaken voor de omwonenden en weggebruikers. De voetgangers en fietsers (afstappen!) kunnen hier langs het werkvak. Uiteindelijk bleek dat het wegvak waar nu de werkzaamheden uitgevoerd worden hiervoor het best geschikt is. Dit betekent wel dat we op dit moment aan het werk zijn nabij het weidevogelgebied aan de oostzijde van de Munnikenweg, wat in eerste instantie niet de insteek was. Er is recent een gezamenlijk werkbezoek afgelegd door Stichting Oudorperhout en Stadswerk072.

We doen onze best om hinder voor de weggebruiker en omwonenden zo veel mogelijk te beperken tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van Stadswerk072, of gebruik maken van ons tweewekelijks inloopmoment op de woensdag vanaf 14 uur, in de keet van de aannemer aan het Zwijnsmeerpad.

Hartelijke groet,

Team groot onderhoud Munnikenweg

Werkzaamheden Munnikenweg
Deel dit: